NOUS OPÉRONS DANS TOUTE LA BELGIQUE, AVEC UNE CINQUANTAINE DE PROJETS EN FLANDRE, 
BRUXELLES, LA WALLONIE MAIS AUSSI LE PORTUGAL, L'ESPAGNE, LES PHILIPPINES ET LA CHINE.

WE ZIJN IN HEEL BELGIË ACTIEF, MET ONGEVEER 50 PROJECTEN IN VLAANDEREN, 
BRUSSEL, WALLONIE EN OOK PORTUGAL, SPANJE, FILIPPIJNEN EN CHINA.


WE OPERATE ALL OVER BELGIUM, HAVING AROUND 50 PROJECTS IN FLANDERS, 
BRUSSELS, WALLONIA AND ALSO PORTUGAL, SPAIN, PHILIPPINES AND CHINA.